Detail príspevku/publikácie

Je skepticizmus stále zaujímavý?

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 7, s. 531-545.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,442
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 31.05.2020 - 19:51
Počet stiahnutí PDF: 373

Abstrakt

V tejto stati si stanovujem tri hlavné ciele. Prvým je odpovedať na otázku, či je skepticizmus zaujímavým filozofickým problémom. Druhým cieľom je vyjadriť sa k tomu, či je skeptická pozícia pravdivá. Posledným cieľom je vyjadriť sa k diskusii o skepticizme, ktorá prebehla na domácej odbornej scéne a poskytnúť k nej kritický komentár.

Pokiaľ ide prvý cieľ, obhajujem stanovisko, že isté formy skepticizmu sú zaujímavé. Zdôrazňujem významový rozdiel medzi skepticizmom a skeptickým argumentom. Aby bola debata o skeptických problémoch jasná, mali by sme sa sústrediť na konkrétne, explicitne formulované skeptické argumenty a striktne medzi nimi rozlišovať.

Ďalej presadzujem názor, že existuje viacero skepticizmov, medzi ktorými je potrebné rozlišovať, ak sa chceme vyjadrovať k ich pravdivosti. Obhajujem názor, že zaujímavé formy skepticizmu nie sú pravdivé. Zdôvodnenie tohto tvrdenia do značnej miery závisí od chápania zaujímavých skeptických argumentov ako paradoxov. Nakoniec obraciam svoju pozornosť ku slovenskej diskusii o skepticizme. Výsledok mojej analýzy hovorí, že vybraní autori píšu relatívne jasne o zaujímavých skeptických argumentoch. Identifikujem však niekoľko nejasností a nepresností, ktoré majú nežiaduce následky, takže ponúknuté návrhy riešenia skeptických argumentov nepovažujem za uspokojivé.

Kľúčové slová

Argument, Intuition, Paradox, Principles of knowledge, Skepticism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).