Detail príspevku/publikácie

Je rozlišovanie dvoch druhov „kresťanskej filozofie“ zmysluplné?

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 3, s. 162-172.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,553
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 12:47
Počet stiahnutí PDF: 497

Abstrakt

Cieľom tejto state je kriticky preskúmať Löfflerovu štúdiu, v ktorej obhajuje dva druhy kresťanskej filozofie, augustiniánsky a tomistický. a vstúpiť s ňou do polemiky. Cieľom je preukázať, že striktné rozlíšenie jej dvoch typov nie je plauzibilné, pretože (Löfflerom preferovaný) tomistický model predpokladá aspoň v istej fáze augustiniánsky postup. V stati chcem ďalej oslabiť predstavu o neutrálnych premisách vo filozofii a preskúmať, či sa Löffler nedopúšťa chyby, ktorá sa zvykne označovať ako argumentum ad ignorantiam.

Kľúčové slová

Christian philosophy, Rational/religious knowledge, Thomistic/Augustinian approach, W. Löffler, Worldview reasoning

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).