Detail príspevku/publikácie

Jánusovská tvár ľudských práv: medzi ľudskou dôstojnosťou a právom mať práva. Na margo troch kníh o problematike ľudských práv

Filozofia, 2018, roč. 73, č. 4, s. 318-328.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 807
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.10.2020 - 01:41
Počet stiahnutí PDF: 299

Abstrakt

Stať tematizuje problematiku ľudských práv, ich pojmu a základné konceptuálne a argumentačné kontroverzie na pozadí troch publikácií. Akcent sa kladie na tri hlavné aspekty ľudských práv: na filozofický, právny a politický aspekt. V súvislosti s ľudskými právami sa reflektuje relevantnosť pojmu osoby, ľudskej dôstojnosti a autonómneho subjektu a naznačuje sa slabé miesto liberálnej koncepcie v súvislosti s požiadavkou univerzálnosti ľudských práv a kultúrou. Predložené úvahy reflektujú aj napätie medzi ideou ľudských práv a jej inštitucionálnym zaistením a garanciami v kontexte medzinárodných vzťahov, kde neraz dochádza k ich účelovej mocenskej inštrumentalizácii.

Kľúčové slová

Arguments for different approaches, Conceptual issues, Human dignity, Human rights, Justification of rights, Person, Source of rights

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).