Detail príspevku/publikácie

Jan Patočka – kritik Husserla (O jednej metafyzickej lektúre Husserlovej fenomenológie)

Filozofia, 2007, roč. 62, č. 6, s. 507-523.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,018
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 04.04.2020 - 10:01
Počet stiahnutí PDF: 462

Abstrakt

The paper is an attempt to show how Patočka has come to terms with Husserl on a critical basis. His metaphysical criticism concerns Husserl’s system represented by his concept of the living world, as well as by his method, the phenomenological reduction. On one side Patočka’s criticism discovers the less known side of Husserl, on the other side it shows Patočka’s own limitations in appro- priating the motifs found already in Husserl (the ontological limits of reduction, noematic phenomenology). Nevertheless, Patočka’s criticism is at the same time a creative interpretation of the founding father of phenomenology.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).