Detail príspevku/publikácie

Iný znak. Mimo dvojitej archeologickej hry Michela Foucaulta

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 50-59.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,349
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 29.09.2020 - 07:22
Počet stiahnutí PDF: 568

Abstrakt

Foucaultovský projekt Slová a veci je neoddeliteľný od metaforickosti, ktorá nebola skúmaná. Rétorickosť Foucaultovho myslenia ani jej literárne účinky nie sú náhodné alebo obmedzené, nesú a unášajú celok archeologického projektu. Foucault obmedzuje znak, písanie a literatúru na epistemologické pozície a funkcie, takže ich neskúma ako hyperbolické šialenstvo možnosti zmyslu. Znaky a trópy sú v tej dobe myslené, chápané a vymedzené vnútri historickosti semiotiky a tropológie. Opomenul práve myšlienku znaku ako grafémy a metaforickosti písania a histórie. Foucaultova práca presahuje epistemickú štruktúru veku reprezentácie sofistikovane – len tým, že túto reprezentáciu uskutočňuje v archeologickej rovine. Ale tú mal predsa prekročiť.

Kľúčové slová

Archeology, Contemporary philosophy, French philosophy, Jacques Derrida, Metaphysics, Michel Foucault, Post-structuralism, Rhetoric, Sign, Trope

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).