Detail príspevku/publikácie

Intuícia v matematike

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 746-758.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,667
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.06.2021 - 22:55
Počet stiahnutí PDF: 360

Abstrakt

V matematike existuje isté napätie medzi intuitívnymi a neintuitívnymi prvkami a medzi intuitívnym a rigoróznym prístupom. Niektorí filozofujúci matematici nám často pripomínajú, že intuitívnosť je nevyhnutnou súčasťou akejkoľvek produktívnej matematickej práce, zatiaľ čo iní matematici sa všemožne usilujú vyhýbať čomukoľvek, čo je „iba intuitívne“, pretože intuíciu vidia skôr ako zdroj omylov a paradoxov. Cieľom tohto článku je poukázať na rozmanité formy intuície v matematickej praxi a prispieť k ich primeranejšie zhodnoteniu tak z hľadiska didaktiky matematiky ako aj z hľadiska filozofie matematiky. Ako predbežnú sémantickú mapu používame prácu matematika R. Hersha o šiestich významoch termínu „intuitívny“ v súčasnom matematickom diskurze.

Kľúčové slová

Intuition, Intuitive, Mathematical experience, Mathematics, Rigorous, Visual

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).