Detail príspevku/publikácie

Interpretativizmus a literárna veda

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 8, s. 696-707.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,354
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.07.2021 - 19:46
Počet stiahnutí PDF: 562

Abstrakt

Štúdia je zameraná na súvislosti a odlišnosti medzi interpretativizmom ako metódou spoločenských vied a literárnovednou interpretáciou. Autor najprv stručne približuje podstatu interpretativistického programu v sociálnom poznaní a následne poukazuje na niektoré špecifiká literárnej interpretácie. V ďalších častiach štúdie sa venuje dvom súčasným metodologickým iniciatívam v literárnej vede: empirickej literárnej vede nemeckého bádateľa S. J. Schmidta a abstraktným modelom literárnej histórie v rozpracovaní talianskeho historika literatúry F. Morettiho. Obidva koncepty namiesto zaužívanej orientácie na text ako ústredný objekt záujmu rozširujú výskumné pole literárnej vedy o nové sektory a približujú sa k cieľom sociálnovedného interpretativizmu.

Kľúčové slová

Interpretation, Interpretivism, Literary science, Literary science methodology, Social sciences

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).