Detail príspevku/publikácie

Interpretácia, kreativita a hranice umeleckého diela

Filozofia, 2013, roč. 68, č. 7, s. 583-594.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,418
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 31.05.2020 - 19:50
Počet stiahnutí PDF: 520

Abstrakt

This paper examines some of the philosophical positions explaining the interpretation of artwork as related to its ontology and the concept of creativity. A theory of interpretation necessarily involves a certain ontological position answering questions such as: What is the object of interpretation?; What is a work of art? The same close relation one can find between a theory of interpretation and the creativity, i.e. the questions such as In what sense (if at all) is a work of art created?; What is created by an artist and what by the observer/reader/listener of a work of art?. Our interpretation and its results depend on answers to these questions. In conclusion the author gives an outline of his own position on the interpretation of a work of art in the context of the creativity and the ontology of the former.

Kľúčové slová

Creativity, Experience, Interpretation, Ontology of a work of art, Understanding

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).