Detail príspevku/publikácie

Internalistické znaky v koncepcii intuitívneho poznania podľa Dunsa Scota

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 721-732.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,458
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 24.09.2020 - 13:38
Počet stiahnutí PDF: 469

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá internalistickými znakmi v koncepcii intuitívneho poznania Jána Dunsa Scota. V prvej časti sa venujeme silnému a slabému internalizmu, ktorý je kompatibilný s externalizmom. V druhej časti sa zaoberáme teóriou intuitívneho poznania Dunsa Scota, ktorá zahŕňa vnútorné stavy duše, úkony spomínania a kontingentne pravdivé propozície. Cieľom tretej časti je ukázať spôsob, akým sú internalistické znaky prítomné v Scotovej teórii intuície. Hlavným výsledom je, že Scotova teória intuície je podobná akcesivistickému internalizmu v jeho slabej forme a súčasne neprotirečí externalizmu.

Kľúčové slová

Externalism, Intuitive cognition, Justification, Strong and weak internalism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).