Detail príspevku/publikácie

Indexikalizmus, sémantický minimalizmus a pravdivostný obsah

Filozofia, 2012, roč. 67, č. 9, s. 705-717.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,805
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.01.2021 - 13:35
Počet stiahnutí PDF: 508

Abstrakt

Niekedy sa tvrdí, že sémantický (t. j. pravdivostný) obsah výpovede uskutočnenej použitím vety pozostáva zo sémantických obsahov zložiek vety a spôsobom ich usporiadania, t. j. všetky zložky sémantického obsahu zodpovedajú nejakej jazykovej zložke z danej vety. Tvrdia to predovšetkým obhajcovia tzv. sémantického minimalizmu. V stati sa tvrdí, že indexikalizmus, ktorý sa často považuje za konkurenta sémantického minimalizmu, je v skutočnosti verziou minimalizmu. Okrem expli- citných jazykových zložiek vo vete je indexikalizmus ochotný akceptovať aj implicitné jazykové zložky. V stati sa ukazuje, že sémantický minimalizmus dokáže túto myšlienku bez väčších problémov prijať.

Kľúčové slová

Contextualism, Indexicalism, Proposition expressed, Semantic minimalism, Syntactic item

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).