Detail príspevku/publikácie

On the Implications of γνῶθι σαυτόν

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 3, s. 202-214.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,592
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 07.08.2020 - 15:13
Počet stiahnutí PDF: 375

Abstrakt

Výzva „Poznaj sám seba!“ nie je vecou prítomnosti, resp. neprítomnosti Ja ani vecou nevyhnutnej či nepotrebnej možnosti sebapoznania, Táto výzva predstavuje skôr problém. A veštba tento problém naznačuje: používa formu, ktorá nie je ani vypovedaná, ani skrytá. To, čo z jej náznaku vyplýva, je teda problémom, a to preto, že suspenduje Ja i samotnú možnosť sebapoznania.

Kľúčové slová

Implication, Impossibility, Knowledge, Possibility, Presence, Problem, Self-knowledge

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).