Detail príspevku/publikácie

Imago sui v Senecových Listoch Luciliovi

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 3, s. 249-256.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 961
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 18.01.2020 - 20:56
Počet stiahnutí PDF: 555

Abstrakt

Cieľom štúdie je priblížiť Senecov sebaportrét (imago sui) podaný v jeho diele Listy Luciliovi. Prvá časť štúdie je venovaná miestu Senecovej zbierky listov v antickej epištolárnej literatúre a jeho prínosu k obratu smerom k introspekcii v antickej filozofickej próze. Druhá časť analyzuje introspekciu ako metódu poznávania a formovania samého seba. Výsledný obraz autorovej identity v Listoch nie je ani jednotný, ani konzistentný: autor sa prezentuje ako „muž mnohých tvárí“ nielen v živote, ale aj v literatúre.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).