Detail príspevku/publikácie

Idea „vylepšovania človeka“ z hľadiska filozofie pragmatizmu

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 5, s. 343-355.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,665
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.07.2020 - 17:34
Počet stiahnutí PDF: 362

Abstrakt

Štúdia prezentuje súčasný kontext a kľúčové otázky obsiahnuté v transhumanistickej idei vylepšovania človeka. Autor ukazuje, že z filozofického hľadiska je vylepšovanie človeka pokračovaním starých ideí zdokonaľovania a perfekcionizmu. Tieto idey, ak ich vezmeme in abstracto, oddelene od ďalších etických ideí, ako sú šťastie, dôstojnosť, starostlivosť o seba a sebaovládanie, môžu viesť k problematickým dôsledkom. Štúdia ďalej objasňuje pragmatistický filozofický humanizmus, ktorý sa v niektorých aspektoch javí ako predchodca transhumanizmu, resp. ako jeho blízky spojenec. Autor však dospieva k záveru, že aj keď pragmatistický humanizmus podporuje „transformizmus“, stále má na zreteli význam ľudského snaženia, ktorý vidí skôr v dobrom živote a v dobrej spoločnosti než v radikálnom vylepšovaní biologickej povahy človeka prostredníctvom technológie.

Kľúčové slová

Education, Ethics, Eugenics, Growth, Human enhancement, Humanism, Meliorism, Naturalism, Perfectionism, Pragmatism, Transhumanism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).