Detail príspevku/publikácie

Idea starostlivosti o seba a iných alebo umenie života podľa Johna Stuarta Milla

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 9, s. 791-802.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,286
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.11.2020 - 15:20
Počet stiahnutí PDF: 486

Abstrakt

Autor skúma Millov koncept umenia života z hľadiska starostlivosti o seba a iných. Dospel k záveru, že u Johna Stuarta Milla možno vyčleniť dve podoby, v ktorých formuloval myšlienku ako správne žiť. V 3. vydaní knihy Systém logiky (1851) predstavil stručný náčrt umenia života, ktorý spočíva v symbióze dobra, pravdy a krásy, ktorá mala smerovať k dosahovaniu šťastia v živote jednotlivca. Pôvodnú ideu umenia života rozvinul neskôr v prácach O slobode (1859) a Utilitarizmus (1861). Predovšetkým v prvej z nich vymedzil podstatné atribúty starostlivosti o seba a iných v kontexte s praxou slobody. Predpokladom blaha jednotlivca je sloboda, ktorá prispieva k dosahovaniu užitočnosti ako základnej požiadavky etiky. Sebakultivácia a mravné sebazdokonaľovanie jednotlivca sú podľa Milla východiskom sebarealizácie človeka a ľudstva. Súčasťou starostlivosti o seba je aj povinnosť starosti o iných, teda požiadavka prispievať k dosahovaniu blaha ostatných ľudí.

Kľúčové slová

Art of life, Beauty, Care of the self, Happiness, John Stuart Mill, The good, Truth, Well-being

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).