Detail príspevku/publikácie

Human Enhancement and the Question of Human Beings

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 7, s. 548-556.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 856
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.04.2020 - 21:56
Počet stiahnutí PDF: 244

Abstrakt

Článok sa zaoberá chápaním ľudských bytostí v rámci projektu vylepšovania ľudí. Ukazuje, že niektorí stúpenci tohto projektu majú tendenciu naturalisticky redukovať ľudské bytosti buď na ich prostredie, alebo na virtuálnu realitu. Výsledná entita tak stráca interioritu, ako aj hľadisko prvej osoby. Článok ukazuje, že možnosti, ktoré nám otvárajú biomedicínske disciplíny, nás nezbavujú povinnosti uplatňovať multidimenzionálne a integrované chápanie ľudských bytostí, pri ktorom zohráva významnú úlohu interiorita. Projekt vylepšovania ľudí neznamená iba technickú uskutočniteľnosť, ale zásadne sa dotýka podstatnej vlastnosti „byť ľudskou bytosťou“. Otázka povahy ľudských bytostí a ich postavenia vo svete je preto neoddeliteľnou súčasťou daného projektu.

Kľúčové slová

Environment, First person perspective, Human beings, Human enhancement

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).