Detail príspevku/publikácie

Horizont človeka a problém života u Hannah Arendtovej

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 1, s. 47-58.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,858
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 28.11.2020 - 21:53
Počet stiahnutí PDF: 647

Abstrakt

Článok sa venuje vzťahu medzi pojmom života a vedami o človeku v myslení Hannah Arendtovej. V 50. rokoch, v snahe pochopiť korene modernity, Arendtová podrobuje vedy o človeku kritike. Tieto podľa nej nedokážu odhaliť osobitý charakter sveta ako priestoru ukazovania, v ktorom sa odohrávajú historické udalosti. Namiesto toho sa zameriavajú na uchopovanie prejavov ľudskej prirodzenosti a/alebo človeka ako bytosti vyviazanej z normálnych vzťahov s druhými ľuďmi. Tieto momenty sú inherentne previazané, pretože odpútanie od normálnych vzťahov je možné iba pod podmienkou straty sveta. Arendtová sa pritom nesnaží iba o metodologickú alternatívu, ale tiež o pochopenie dejinných podmienok opustenia sveta ako rámca porozumenia. V jej prístupe má pojem života kľúčový význam, pretože život formuje dominantný horizont modernej sebainterpretácie a v udalosti straty sveta tak zohráva primárnu rolu.

Kľúčové slová

Event, H. Arendt, Humanities, Life, Modernity, World

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).