Detail príspevku/publikácie

Homér a predsókratovské myslenie

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 10, s. 813-823.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,871
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 03.08.2020 - 04:35
Počet stiahnutí PDF: 409

Abstrakt

Článok spochybňuje moderný prístup k antickej filozofii ako lineárneho pohybu od mýtu k logu a analyzuje okolnosti “počiatkov” antického filozofického myslenia. Na celý proces myslenia v predsokratickej filozofii sa snaží nazerať ako na akýsi “spodný prúd” homérovských škôl, rozvíjaný tzv. Homéridmi. Kľúčovou pre tento typ argumentácie je alegorická interpretácia Homérových básní. Táto interpretácia sa snaží preniknúť k samotným počiatkom týchto epických diel. Dôraz sa kladie na podobnosti medzi kyklickými eposmi Iliadou a Odyseou a prvými predsókratovskými filozofmi, konkrétne Xenofanom, Hérakleitom, Pytagorom a predstaviteľmi Milétskej školy. Na základe mnohých argumentov sa obhajuje téza, že fyzikálne a etické koncepcie týchto autorov nesú mnohé črty homérskeho názoru na svet. Je preto plauzibilné predpokladať, že niektoré alegorické interpretácie Homérových básní existovali ešte pred vznikom prvého filozofického myslenia a že tvorili akýsi jeho teoretický prazáklad.

Kľúčové slová

Allegorical interpretation, Ancient philosophy, Embedded religion, Heraclitus, Homer, Milesian school, Pre-Socratics, Pythagoras, Xenophanes

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).