Detail príspevku/publikácie

Hĺbková mozgová stimulácia, identita a perdurantizmus

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 6, s. 472-481.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,916
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 14.01.2021 - 05:45
Počet stiahnutí PDF: 503

Abstrakt

Text sa zaoberá možnosťou ohrozenia identity osoby v dôsledku hĺbkovej mozgovej stimulácie. V texte sa ohrozenie analyzuje v súvislosti so všeobecným problémom zlúčenia cezčasovej identity so zmenou objektu. Tento problém možno bez eliminácie identity riešiť vychádzajúc z koncepcie perdurantizmu. Na základe tohto zistenia sa poukazuje na to, že ohrozenie identity osoby v dôsledku hĺbkovej mozgovej stimulácie je v rámci perdurantizmu opodstatnené v prípade uplatnenia psychologického kritéria. V prípade uplatnenia pamäťového, telesného či biologického kritéria v rámci perdurantizmu identita osoby v dôsledku hĺbkovej mozgovej stimulácie nie je ohrozená.

Kľúčové slová

Change, Deep brain stimulation, Identity, Perdurantism

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).