Detail príspevku/publikácie

Heteronomie estetické hodnoty

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 2, s. 130-144.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,556
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 04.04.2020 - 00:18
Počet stiahnutí PDF: 321

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou definičního vymezení estetické hodnoty. Nejprve je z metodologického hlediska objasněna povaha definice estetické hodnoty jakožto pojmová explikace. Následuje kritická rekonstrukce vybraných tradičních pokusů o vymezení estetické hodnoty (I. Kant, M. C. Beardsley), které porušují jednu z podmínek správnosti pojmové explikace, totiž podobnost běžnému jazyku, protože z epistemologických či teoretických důvodů normativně vylučují určité estetické jazykové hry, mezi které patří právě heteronomie estetické hodnoty. V závěrečné části příspěvku je učiněn pokus o definiční vymezení estetické hodnoty, resp. estetické vlastnosti, které by mohlo plnit funkci teoretického východiska sociálně-vědného zkoumání estetického hodnocení a vkusu.

Kľúčové slová

Aesthetic axiology, Aesthetic value, Beardsley, Concept explication, Kant, Pragmalinguistic analysis, Sociological aesthetics

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).