Detail príspevku/publikácie

Heideggerova analýza moderného myslenia a biovedecký výskum

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 9, s. 703-714.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,536
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.01.2021 - 01:58
Počet stiahnutí PDF: 506

Abstrakt

Článok je analýzou Heideggerových textov z päťdesiatych rokov 20. storočia, v ktorých pod vplyvom aktuálnej dejinnej situácie skúmal podobu moderného myslenia. Najskôr rozoberá charakteristické rysy tohto myslenia, ktoré následne konfrontuje s ich možnými hlbšími formami. Autorka považuje tieto rozbory za pozoruhodnú inšpiráciu pre súčasný biovedecký diskurz. Na jednej strane nás motivujú hľadať predpoklady biovedeckého skúmania, pretože porozumieť aktuálnemu dianiu znamená porozumieť tomu, aký typ myslenia ho formuje a utvára. Na druhej strane ich rozvinutím možno postrehnúť ambivalentnosť výskumu zameraného na syntetické zhotovovanie najjednoduchších foriem života. Výskum rozširuje spektrum poznania i možnosti jeho aplikácie, no zároveň silnou mierou technizácie redukuje život na kauzálny a funkcionálny rozmer. Z Heideggerových úvah možno čerpať aj isté podnety, ako prekonať limity zúženého predmetného myslenia.

Kľúčové slová

Bio-scientific research, Dialectics, Metaphysics, Mindfullness (die Beginning), Representing thinking (das vorstellende Denken)

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).