Detail príspevku/publikácie

Heidegger a Parmenides

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 5, s. 357-370.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,612
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 06.07.2020 - 17:45
Počet stiahnutí PDF: 358

Abstrakt

Heideggerov vzťah ku gréckemu filozofovi Parmenidovi bol jeho celoživotným filozofickým programom, ktorý priniesol veľmi zaujímavé výsledky. V rokoch 1922 – 1973 sa Heidegger pokúšal zmysluplne naplniť zámer preskúmať Parmenidovo učenie o bytí a porozumieť mu ako rozhodujúcemu kroku, ktorý určil zmysel a osud západnej ontológie a logiky. Hlavným cieľom štúdie je preskúmať dve zásadné práce Heideggera o Parmenidovi: štúdiu Moira (1952) a prednášku Čas a bytie a identifikovať význam jeho „fiktívneho rozhovoru“ s Parmenidom. Výsledok tohto skúmania potvrdzuje, že Heideggerov spôsob hľadania odpovede na otázku bytia (Seinsfrage) nepriniesol očakávané výsledky, lebo Parmenides sám skúmal len otázku bytia jestvujúcna, a nie Bytia samého. Preto nemôže platiť Heideggerovo tvrdenie, že Parmenides ako prvý mysliteľ v západnom myslení vypovedá už o Bytí. Parmenida zaujal problém jestvujúceho ako jedného. A to je celkom iný problém, než mal na mysli Heidegger.

Kľúčové slová

Being itself, Being of beings, Heidegger, Ontological difference, Ontology, Parmenides

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).