Detail príspevku/publikácie

Heidegger, Hartmann a problém metafyziky

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 120-129.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,163
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 12.07.2020 - 03:05
Počet stiahnutí PDF: 656

Abstrakt

Predmetom autorovho skúmania je spoločná východisková filozofická platforma, ktorú pre Heideggera a Hartmanna tvorí novokantovska filozofia v 20. a počiatkom 30. rokoch minulého storočia. Myslenie oboch filozofov je potrebné vnímať najmä v kontexte končiaceho sa novokantovstva. Novokantovstvo sa totiž končí v tom momente, keď sa vyčerpalo chápanie teórie poznania ako prima philosophia a jej miesto zaujala ontológia. Hartmann vnímal metafyziku cez prizmu zvýraznenia toho, čo nie je poznateľné v konzekventnom myslení problémov, kým Heidegger v tom istom období recipoval celú dovtedajšiu metafyziku cez prizmu zabudnutosti na bytie.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).