Detail príspevku/publikácie

Heidegger, Descartes a metafyzika subjektivity

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 2, s. 130-138.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,451
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 06.08.2020 - 16:12
Počet stiahnutí PDF: 652

Abstrakt

Autor štúdie sa pokúša vymedziť miesto, úlohu a význam Descartovej filozofie v kontexte Heideggerovho filozofovania s osobitým dôrazom na jeho chápanie metafyziky subjektivity. Metafyzika subjektivity znamená v jej počiatkoch podľa Heideggera premenu v chápaní bytia jestvujúcna. Pod týmto pojmom rozumel skutočnosť, že bytie je určované subjektom v pred-stavovaní. Len to, čo je predmetom v pred-stavovaní pred-stavujúceho si skutočne je a platí ako jestvujúce. Metafyzika subjektivity, to sú podľa Heideggera celé novoveké dejiny bytia od jeho charakteristiky ako pred-stavovania (Descartes) až k vôli k moci (Nietzsche). Pre Heideggera je Descartova metafyzika príkladom myslenia, ktoré uviazlo pri jestvujúcne a neobracia sa k tomu najpodstatnejšiemu, jeho bytiu.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).