Detail príspevku/publikácie

Hegel and the Egyptian Religion as a Mystery or Enigma: The Inner and the Outer

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 1, s. 54-63.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,001
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.08.2020 - 11:15
Počet stiahnutí PDF: 689

Abstrakt

Hegel označuje egyptské náboženstvo za „náboženstvo tajomstva“. Toto označenie predpokladá skrytosť, ktorá je protikladom zjavenosti, t. j. zjavenia. V podobnom duchu často hovorí o tomto náboženstve ako o „hádanke“ či „záhade“ (Rätsel). Podľa jeho interpretácie jedným z charakteristických znakov egyptského náboženstva je dualizmus medzi vonkajším a vnútorným, t. j. medzi vnútornou, skrytou sférou a sférou vonkajšou, zjavenou. Článok skúma tieto charakteristiky a  význam, ktorý sa v nich skrýva. Ktoré prvky egyptského náboženstva považoval Hegel za tajomné či záhadné? A ako to ovplyvnilo jeho situovanie tohto náboženstva ako prechodného medzi náboženstvami prírody a náboženstvami ducha?

Kľúčové slová

Egyptian religion, Hegel, Inner/outer, Oedipus, Philosophy of religion, Sphinx

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).