Detail príspevku/publikácie

Gymnosofia – moudrost nahoty

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 7, s. 683-690.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,034
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 15.01.2020 - 08:50
Počet stiahnutí PDF: 655

Abstrakt

Příspěvek se ptá na potenciál moudrosti nahoty, resp. se zaobírá fenoménem nahoty a jeho tematizací ve dvou odlišných přístupech, totiž v modu odmítání, resp. ocenění tělesnosti. Autoři vybírají z různorodých kulturních a civilizačních okruhů náznaky zvýznamnění nahoty, reflektují tedy nahotu jako religiózní znak sociální podřazenosti a poníženosti (Mezopotámie, Izraelité), ale také specifické národní nadřazenosti (Řecko). Do diskursu vstupuje džinistická nahota jako příznak nevlastnění, specifická hodnotová nejednoznačnost křesťanství v této tematizaci, i tantrické představy vícečetnosti těl jedné osoby a tedy role nahoty (a sexuality) v kosmickém rozměru. Závěrem tak musí zůstat významová mnohovrstevnatost fenoménu nahoty v závislosti na kontextu její vizualizace. Autoři odmítají rostoucí pornoizaci společnosti dosvědčující ztrátu distance ve vizualizaci lidského těla a plédují za gymnososfii jakožto hierofanii přirozenosti nahoty.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).