Detail príspevku/publikácie

Gadamer and Kierkegaard: On Contemporaneity

Filozofia, 2014, roč. 69, č. 5, s. 434-442.
Jazyk: English
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,388
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 23:09
Počet stiahnutí PDF: 308

Abstrakt

The article deals with Gadamer’s reception of Kierkegaard, especially in his fundamental work Truth and Method. It sheds light on his role in creating some of the basic concepts of philosophical hermeneutics. The purpose of the paper is neither to give a hermeneutic interpretation of Kierkegaard’s philosophy nor to discuss the reception of Kierkegaard’s philosophy within the so-called hermeneutic philosophy or hermeneutic phenomenology, taking into account, that the very position of hermeneutic phenomenology within contemporary philosophy still remains undecided. Even less determined is its disposition regarding the contemporaneity of philosophy.

Kľúčové slová

H.-G. Gadamer, Philosophical hermeneutics, S. Kierkegaard

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).