Detail príspevku/publikácie

Francouzská fenomenologie a existenciální analýza

Filozofia, 2010, roč. 65, č. 1, s. 40-48.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,217
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 08.07.2020 - 15:53
Počet stiahnutí PDF: 744

Abstrakt

Prostřednictvím této interdisciplinární studie na pomezí filosofie a psychologie můžeme nahlédnout, kam vedlo rozpracování fenomenologických analýz v Sartrově analýze bytí člověka, jaké akcenty kladl při výzkumech vztahu vědomí a těla Maurice Merleau-Ponty, a na závěr se přesvědčíme, jak se může fenomenologický přístup etablovat ve sféře praktické psychoterapie, konkrétně v logoterapii Viktora Emila Frankla. Vodítkem těchto analýz bude sledování vztahu mezi intencionálním vědomím, jeho možnostmi a omezeními, a pojetím fenoménů, které je u uvedených třech myslitelů poměrně odlišné. Zatímco u Sartra je fenomén často prostředkem sebeodcizování, u Pontyho prostředkem zakotvení tělovaného vědomí, tak u Frankla jsme rozpoznali fenomén jako nosiče smyslu bytí pro samotné intencionální vědomí.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).