Detail príspevku/publikácie

Foucault ako historik

Filozofia, 2016, roč. 71, č. 1, s. 1-13.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,867
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 09.06.2021 - 02:53
Počet stiahnutí PDF: 1017

Abstrakt

Článok sa zaoberá charakteristickými črtami, modalitami a pojmovým základom Foucaultovho chápania historickej analýzy. V prvej časti sa zameriava na výsledky, ktoré prinieslo archeologické štúdium diskurzných praxí. Na analýzu jeho problematických bodov nadväzuje potom skúmanie metódy, ktorú Foucault nazýval genealógiou. Medzi výsledkami, ktoré táto metóda priniesla, článok zdôrazňuje význam pojmov biopolitiky a biomoci. Posledná časť je venovaná Foucaultovej recepcii známeho Clausewitzovho aforizmu a vzťahu vojny a politiky.

Kľúčové slová

Biopower, Foucault, History, Philosophy, War

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).