Detail príspevku/publikácie

Filozofovanie na Slovensku: Reflexie a súvislosti (K problematike receptívnosti filozofického myslenia na Slovensku)

Filozofia, 2009, roč. 64, č. 6, s. 552-559.
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,255
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 26.09.2020 - 19:20
Počet stiahnutí PDF: 700

Abstrakt

The paper offers an examination of the patterns of philosophizing in Slovakia. In the author’s view, its predominating feature is its receptivity, i.e. accepting the particular streams and conceptions of European philosophy. However, not all forms of receptivity are to be judged as mere imitativeness or plagiarism. In spite of its receptiveness the philosophizing in Slovakia very often included creative reinterpretations, modifications and applications.

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).