Detail príspevku/publikácie

Filozoficko-literárna činnosť Milana Ziga v šesťdesiatych rokoch minulého storočia

Filozofia, 2015, roč. 70, č. 10, s. 853-864.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,034
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 28.11.2020 - 14:32
Počet stiahnutí PDF: 438

Abstrakt

Príspevok je venovaný reflexii filozoficko-literárnejčinnosti (špeciálne esejisticko-recenznej tvorbe) Milana Ziga, ktorú rozvinul v šesťdesiatych rokoch minulého storočiav literárnom časopise Slovenské pohľady. Za jej leitmotív považuje implicitne nesúhlasné stanoviská Ziga k jednostrannej ideologizácii marxistickej filozofie. Na druhej strane si všíma konkrétne tematické zameranie Zigovej tvorby a poukazuje na Zigove postoje k humaniznu, ku vzťahu filozofie a humanitných vied, filozofie a literatúry a k rozvíjaniu dialógu so západnou filozofiou.

Kľúčové slová

Dialogue, Humanism, Literature, Marxism, Philosophy

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).