Detail príspevku/publikácie

Filozofické aspekty Horáciovho diela

Filozofia, 2017, roč. 72, č. 2, s. 114-127.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 1,421
Počet prístupov dnes: 3
Naposledy zobrazené: 10.07.2020 - 21:44
Počet stiahnutí PDF: 329

Abstrakt

V príspevku sa snažíme uchopiť filozofické aspekty básnického diela Quinta Horácia Flacca (65 – 8 pred Kr.). Analyzujeme možné filozofické a ideové inšpirácie jeho tvorby, ako aj charakter doby, tzv. Pax Augusta, determinujúcej jeho snahy o obrodu rímskej spoločnosti. Následne rozvíjame tézu o rôznych podobách Horáciovho filozofického eklekticizmu, aby sme ju mohli vzápätí vyvrátiť. Formulujeme opodstatnenú hypotézy o jednotiacom myšlienkovom rámci Horáciovho filozofického názoru. Je ním silné náboženské presvedčenie o zasahovaní bohov do chodu individuálneho aj kolektívneho ľudského diania.

Kľúčové slová

Horatius, Pax Augusta, Philosophy, Religion, Roman odes

*Príspevok je chránený zákonom o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).