Detail príspevku/publikácie

Fiktívne postavy ako cudzie indivíduá

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 663-668.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 342
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 18.09.2020 - 09:12

Abstrakt

Metafyzická povaha fiktívnych postáv je vecou rozsiahlej filozofickej diskusie. Rivalitné teórie sú sprevádzané viac či menej kontroverznými analýzami. Aparát možných svetov je rovnako zdrojom rozsiahlej diskusie a (kontroverzných) teórií o ich povahe je veľa. V predkladanej diskusii predstavujem prístup k fiktívnym postavám, ktorý využíva už rozvinutý prístup k tzv. cudzím indivíduám. Tvrdím, že fiktívne postavy a cudzie indivíduá zdieľajú štrukturálne vlastnosti a mali by tak byť analyzovené rovnakým spôsobom. V texte predstavím teóriu lingvistického ersatzizmu, poukážem na limity danej teórie, zavediem tzv. ersatz pluriverse hypotézu a nakoniec zovšeobecním svoj argument.

Kľúčové slová

cudzie indivíduá, fikcia, fiktívne postavy, modalita, nemožnosť