Detail príspevku/publikácie

Hyperintenzionalita deontických modalít: argument z analógie

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 652-662.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 597
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 29.09.2020 - 02:02

Abstrakt

Je známym faktom, že v prospech hyperintenzionality epistemických modalít možno uviesť veľa motivácií. S cieľom uchopiť hyperintenzionálnu povahu epistemických modalít sa zaviedli viaceré logické rámce. Nedávno sa upriamila pozornosť aj na hyperintenzionálnu povahu deontických modalít v súvislosti s paradoxmi deontickej logiky a zlyhaním substitúcie klasických ekvivalentov. Tento článok formuluje nový argument v prospech hyperintenzionality deontických modalít. Tento argument je založený na prehliadanej analógii medzi epistemickou a deontickou logikou a vedie nás k otázke, či by hyperintenzionálne rámce vhodné pre epistemické modality boli vhodné aj pre deontické modality. V článku sa argumentuje, že sú vhodné viaceré takéto rámce, nie však všetky.

Kľúčové slová

analógia, deontická logika, epistemická logika, hyperintenzionalita, povinnosť, presvedčenie