Detail príspevku/publikácie

K filozofickým východiskám súčasných modelov zdravotnej starostlivosti

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 637-651.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 564
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 29.09.2020 - 06:53

Abstrakt

Zdravotníctvo vníma väčšina z nás ako systém, v ktorom musia platiť určité hodnoty a morálne normy. Pokúsime sa uchopiť, aké systémy zdravotnej starostlivosti jestvujú a ako fungujú, ale predovšetkým to, aké hodnoty v systémoch fungujú, a zároveň pomenovať, ako sa systémy od seba líšia. Dotkneme sa aj problematiky dostupnosti zdravotnej starostlivosti a ukážeme, ako sa v teoretických a praktických prístupoch k problematike zdravia prelínajú a vzájomne ovplyv­ňujú jednotlivé prístupy. Pokúsime sa zdôvodniť, prečo k tomu dochádza na pozadí sociálnopolitických teórií a konceptov, ktoré v nej aktuálne rezonujú. Rozdielne teoretické východiská i rozdielne prístupy k výkonu zdravotnej starostlivosti vyžadujú systematizáciu a určenie kritérií odlišnosti tak, aby sme sa v problematike orientovali a poznali základné prístupy, ktoré v súčasnom zdravotníctve fungujú. Zmyslom je však ukázať, ako morálne prístupy a morálne súdy ovplyvňujú metódy a metodiky, ktoré sa vo vzťahu k problematike využívajú, a aký to môže mať vplyv na praktické poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

Kľúčové slová

hodnoty, rovnosť, solidarita, spravodlivosť, systémy zdravotnej starostlivosti