Detail príspevku/publikácie

Zdôvodnenie ľudských práv v koncepcii efektívneho altruizmu

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 8, s. 622-636.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 573
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 29.09.2020 - 08:46

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá normatívnym zdôvodnením ľudských práv v koncepcii efektívneho altruizmu. Zameriava sa na analýzu diel Petra Singera a Thomasa W. Poggeho, ktorí argumentujú v prospech morálnej povinnosti chrániť ľudské práva ľudí v extrémnej chudobe. Cieľom príspevku je priblížiť hlavné princípy univerzálnej a perfekcionisticko-utilitaristickej perspektívy Petra Singera, politické chápanie ochrany ľudských práv Thomasa Poggeho a idealizovaný etický koncept efektívneho altruizmu. V článku obhajujeme myšlienku, že tieto normatívne filozofické zdôvodnenia nepostačujú na zdôvodnenie ochrany ľudských práv a že sú len jednou z mnohých alternatív ich zdôvodňovania.

Kľúčové slová

chudoba, efektívny altruizmus, globálna spravodlivosť, konzekvencializmus, ľudské práva, Pogge, Singer, zdôvodnenie ľudských práv