Detail príspevku/publikácie

Paradox havranů jako ontologický problém

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 7, s. 571-581.
Jazyk: Czech
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 402
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 25.02.2020 - 08:26

Abstrakt

Text se zabývá takzvaným „paradoxem havranů“, který formuloval ve čtyřicátých letech dvacátého století C. G. Hempel a který problematizuje možnost konfirmace obecných hypotéz pozorováním konkrétních instancí daných hypotéz. Po stručném představení paradoxu a několika jeho možných řešení vycházejících z děl C. G. Hempela, K. R. Poppera a W. V. O. Quina autor nabídne vlastní analýzu paradoxu, která vychází z chápání hypotéz problematizovaných v paradoxu havranů ne jako popisujících obecné přírodní zákony, nýbrž jako vypovídajících pouze o existujících instancích daných hypotéz. Autor zastává názor, že při takovémto čtení paradoxu je možné se vyhnout problematickému závěru, pokud odmítneme ontologickou pozici zvanou „metafyzický realismus“. Odmítnutí metafyzického realismu totiž znemožní používání termínů jako „ne-černý“ nebo „ne-havran“ v procesu konfirmace – avšak právě tyto termíny jsou přitom nutné k tomu, aby paradox mohl vůbec vzniknout.

Kľúčové slová

C. G. Hempel, K. R. Popper, Paradox of ravens, Problem of induction, Realism, Relativism, W. V. O. Quine