Detail príspevku/publikácie

Whitehead v historickom kontexte – procesuálna filozofia a pragmatizmus

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 7, s. 556-570.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 340
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 26.02.2020 - 07:39

Abstrakt

Cieľom tejto state je predstaviť historický kontext Whiteheadovho filozofického diela so špeciálnym zreteľom na porovnanie s klasickým pragmatizmom. Text je rozdelený na dve hlavné časti. Prvá časť sa venuje charakteristike procesuálnej filozofii vo všeobecnosti, ale najmä Whiteheadovej verzii tohto filozofického prúdu, a porovnáva ju s tradičnými (substanciálnymi a mechanistickými) filozofiami. Druhá časť skúma niektoré dôležité spoločné črty medzi Whiteheadovou procesuálnou filozofiou a klasickým pragmatizmom Jamesa a Deweyho. Najdôležitejším spojivom ich filozofického diela je pojem skúsenosti. Dôležité je tiež spomenúť ich spoločné epistemologické východisko, ktorým je radikálny empirizmus (alebo naturalistický empirizmus v prípade Deweyho), a ontologický predpoklad (určitej formy) realizmu.

Kľúčové slová

A. N. Dewey, J. James, Philosophy of organism, Pragmatism, Process philosophy, Radical empiricism, W. Whitehead