Detail príspevku/publikácie

Limity Rawlsovho prístupu k teórii spravodlivosti v koncepciách Evy F. Kittayovej a Marthy C. Nussbaumovej

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 7, s. 543-555.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 629
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 09.08.2020 - 08:08

Abstrakt

Stať sa zameriava na limity racionalistických zmluvných teórií, zvlášť na ich modernú verziu, akou je Rawlsova teória spravodlivosti. Ukazuje, že chápanie autonómie a ľudskej dôstojnosti, ktoré je založené na idei racionálneho a sebaurčujúceho subjektu, vedomého si svojich záujmov a práv a schopného racionálne kooperovať, nepostačuje ako základ na definovanie sociálnych a špecifických práv menšín (osôb so zdravotným postihnutím, seniorov, detí). Kritickú reakciu na takýto tradičný prístup k spravodlivosti predstavuje etika starostlivosti Evy F. Kittayovej a prístup zameraný na spôsobilosti (capability approach) Marthy C. Nussbaumovej. Ťažiskom predložených úvah je charakteristika posunu od Kantovej idey autonómnej osoby a liberálnej idey vzájomnej recipročnej užitočnosti indivíduí (J. Rawls) k aristotelovskému esencializmu, ktorým sa rozširuje pojem subjektu spravodlivosti o chorých, starých a zdravotne postihnutých ľudí (E. F. Kittayová, M. C. Nussbaumová).

Kľúčové slová

C., Capability approach, Care, Dependence, E. F., Ethics of care, J., Justice, Kittay, Nussbaum, Rawls, Social liberalism