Detail príspevku/publikácie

K posthumánnemu človeku prostredníctvom editovania génov pre kognitívne schopnosti

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 7, s. 511-529.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 378
Počet prístupov dnes: 2
Naposledy zobrazené: 26.02.2020 - 08:50

Abstrakt

Najnovší, mimoriadne dynamický vývoj moderných metód biotechnologického manipulovania s génmi vrátane génov človeka stavia pred filozofov a najmä pred bioetikov nové výzvy s bezprecedentnou naliehavosťou. Mnohé z týchto otázok boli až donedávna skôr predmetom vedecko-fantastickej literatúry a ani biológovia, ani bioetici nepredpokladali, že sa stanú aktuálnymi skôr ako v ďalekej budúcnosti. Možno predpokladať, že editovanie génov (spolu s pokrokom v poznávaní fungovania ľudského genómu) prinesie v blízkej budúcnosti empirické poznanie, ktoré podrobí veľkej skúške doterajšie filozofické koncepcie ľudskej prirodzenosti, opierajúce sa predovšetkým o filozofickú tradíciu.

Kľúčové slová

Cognitive enhancement, Germline gene editing, Human nature, Posthumanism