Detail príspevku/publikácie

Cicero a zdroje stoickej argumentácie v spise Paradoxa stoicorum (Cic. Parad. 20 – 26)

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 472-484.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 696
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 09.08.2020 - 12:13

Abstrakt

Štúdia sa zaoberá analýzou tretieho paradoxu z Ciceronovho diela Stoické paradoxy (Cic. Parad. 20-26). Tento paradox sa snaží obhájiť kontroverzné stoické tvrdenie, že „dobré činy sú si všetky medzi sebou rovné a zlé činy sú si všetky medzi sebou rovné“ (lat. Aequalia esse peccata et recte facta). Autor sa v článku snaží predstaviť dve interpretačné riešenia otázky týkajúcej sa určenia zdrojov stoických myšlienok v tomto paradoxe. Prvé riešenie predpokladá, že Cicero sa tu vymedzuje voči myšlienkam raného stoicizmu a prihlasuje sa tu k filozofickému stanovisku Panaitia ako predstaviteľa stredného stoicizmu. Druhé predstavené riešenie zas interpretuje túto pasáž v intenciách raného stoicizmu.

Kľúčové slová

Cicero, Ethics, Panaetius, Stoic Paradoxes, Stoicism