Detail príspevku/publikácie

Otázka Bytia – Heidegger verzus Hegel

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 6, s. 440-455.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 469
Počet prístupov dnes: 3
Naposledy zobrazené: 24.02.2020 - 12:12

Abstrakt

V stati je predmetom skúmania Heideggerovo a Hegelovo chápanie otázky bytia (being. Hlavná pozornosť je sústredená na skúmanie Heideggerovej neskorej tvorby a identifikovanie jeho mysliaceho rozhovoru s Hegelom. V Hegelovom chápaní metafyziky však zásadne absentuje nielen chápanie jestvujúcna ako takého v jednote s jestvujúcnom ako s najvyšším jestvujúcnom, ale aj snaha po identifikovaní Bytia samého (Being itself) na rozdiel od bytia jestvujúcna (Being of being). Bytie jestvuje v Hegelovej ontológii vždy len ako bytie jestvujúcna. Ontologická diferencia, ktorú sa Heidegger v celej svojej tvorbe snaží naplniť, sa ukáže ako slepá ulička jeho myslenia. Heideggerovo úsilie o zodpovedanie otázky o Bytí samom (Being itself) sa preto konči neúspechom.

Kľúčové slová

Being, Being of being, Hegel, Heidegger, Question of Being, Thinking of Being