Detail príspevku/publikácie

Zodpovednosť naplnená obavami i nádejou z budúcnosti – Jonasov a Skolimowského prínos k environmentálnemu mysleniu

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 405-413.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 510
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 20.02.2020 - 06:22

Abstrakt

Predmetom tejto eseje je filozoficko-etický princíp zodpovednosti v environmentálnom kontexte. Ide najmä o prínos H. Jonasa a H. Skolimow-ského do tejto problematiky. Skolimowski odvodzuje environmentálnu zodpovednosť od princípu posvätnosti života. Zo neho vyplýva etický imperatív „úcty k životu“ (Schweitzer), ako aj princíp posvätnosti Zeme (Leopold). Úcta k životu je východiskom k ďalšej hodnote environmentálnej etiky – zodpovednosti za život a Zem. Skolimowski navrhuje úctyplný či ohľaduplný rozvoj ako novú formu rozvoja, zaisťujúcu udržateľnosť našej planéty i dôstojnosť všetkým ľuďom. V Jonasovom koncepte etiky dôležitú úlohu motivujúceho a korigujúceho činiteľa pre technologickú civilizáciu zohráva strach. Jonas ponúka svojrázny koncept heuristiky strachu. Z hľadiska zodpovedného konania by mala mať zlá prognóza (ktorá vzbudzuje obavy) prednosť pred dobrou. Obava z negatívnych vzdialených účinkov by nás mala motivovať, aby sme sa vyhli určitému konaniu, hoci by nám mohlo priniesť krátkodobý efekt. Jonas ponúka nový kategorický imperatív, ktorý by nám pomohol zvládnuť úlohu zodpovedných správcov prírody: „Konaj tak, aby účinky tvojho konania boli zlučiteľné s trvaním skutočne ľudského života na Zemi! Konaj tak, aby účinky tvojho konania nezničili budúcu možnosť takého života! Neohrozuj podmienky neobmedzeného trvania ľudstva na Zemi!“

Kľúčové slová

Anxiety, Environmental responsibility, Fear, Hope, Jonas, Responsibility for future, Skolimowski