Detail príspevku/publikácie

Lovelockov koncept udržateľného ústupu a jeho konzekvencie

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 5, s. 352-365.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 547
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 18.02.2020 - 08:27

Abstrakt

Cieľom štúdie je identifikovať kľúčové pojmy a argumenty Lovelockovho konceptu udržateľného ústupu a ich analýza s dôrazom na konzekvencie, ktoré z tohto konceptu plynú pre politické, sociálne a environmentálne myslenie. J. Lovelock poukazuje na to, že v dôsledku rýchlych a komplexných zmien planetárneho životného prostredia, ktoré sú označované pojmom antropocén, už nemáme dostatok času a ani zdrojov na realizáciu konceptu udržateľného rozvoja. Preto je podľa neho potrebné sformulovať koncept udržateľného ústupu ako stratégie, ktorá umožní prispôsobiť sa klimatickým zmenám tak, aby mohlo prežiť nielen ľudstvo ako biologický druh, ale aj civilizovaný spôsob života. Už len základné tézy tohto konceptu však naznačujú potrebu prehodnotenia väčšiny pojmov politického myslenia, predovšetkým však pojmov suverenity, občianstva, ale aj slobody pohybu a pobytu, slobody podnikať a konzumovať, ktoré sú základom neoliberálneho ekonomicko-politického systému. Ústup predpokladá premyslený a organizovaný presun do vopred vybraných a pripravených oblastí. Opakom ústupu je chaos masového úteku, ktorý medziľudské vzťahy redukuje na boj o prežitie. Presídľovanie ľudí z oblastí ohrozených klimatickými zmenami do klimatických oáz by však znamenalo, že sa krajiny bohatého severu vzdajú svojej súčasnej fakticky izolacionistickej politiky, ktorá odmieta klimatických migrantov. Koncept udržateľného ústupu preto vyžaduje oveľa vyššiu schopnosť a najmä ochotu spolupracovať, a to nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej a globálnej úrovni, než akej je ľudstvo schopné v súčasnosti.

Kľúčové slová

Anthropocene, Environmental authoritarianism, Lovelock, Sustainable development, Sustainable retreat, Tribalism