Detail príspevku/publikácie

K dvojznačnosti pojmu zodpovednosť

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 3, s. 238-251.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 859
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 27.01.2021 - 15:15

Abstrakt

Táto úvaha nad troma kapitolami aktuálnej práce Podoby zodpovednosti vychádza z analýzy kľúčového fenoménu egalitárnej autonómie v kontexte Tugendhatovej a v jednom prípade aj Nietzscheho filozofie. V nadväznosti na Palovičovej komplexne uchopenie zodpovednosti z hľadiska sebaurčenia potenciálu vlastných možností hendikepovaných ľudí autor interpretuje „negatívnu slobodu“ nie ako problém osobnej voľby (Berlin), ale ako nezasahovanie cudzej vôle (Hayek), čím sa zodpovednosť za vlastnú životnú situáciu z hľadiska „slabých“ nehumánne zväčšuje. Opäť pod vplyvom Tugendhatovej filozofie slobody autor pri úvahe nad Tomašovičovej kapitolou o limitoch a strate „autonómie“ v súvislosti s modernými neurotechnológiami autor navrhuje za pomoci termínov imputatio facti a imputatio iuri rozšíriť morálne chápanie zodpovednosti o právny rozmer. Pri poslednej reflexii Smrekovej analýzy “kolektívnej zodpovednosti“ autor upozorňuje aj na možnosti manipulácie „kolektívnou vinou“ v odkaze na Nietzscheho „zlé svedomie“ a ohlasovanú „smrť Boha“. Len zbavením sa cudzej autority v sebaurčení vlastnej vôle a prijatím zodpovednosti za vlastnú minulosť (vice verca) možno vrátiť dôstojnosť obetiam zločinom proti ľudskosti a môcť ju tak verejne pripísať aj sebe.

Kľúčové slová

Autonomy, Bad conscience, Choice, Collective guilt, Neurotechnologies, Personal coercion, Responsibility, Skills