Detail príspevku/publikácie

Lissarrague a Schnapp, Bažant a Frontisi-Ducroux o posune medzi zobrazovaním a videním u starých Grékov

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 2, s. 154-162.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 314
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 28.02.2020 - 20:45

Abstrakt

V predkladanom texte sa pokúsime na základe frankofónnych skúmaní z oblasti antropológie vizuality ukázať posun medzi tým, ako starogrécky človek realitu videl, a tým, ako ju zobrazoval. Oprieme sa o druhé chápanie napodobňovania z Platónovho dialógu Sofista, kde zobrazované deformuje reálne a realitu nezobrazujeme takú, aká je, ale takú, ako ju túžime vidieť. Aj výjavy, ktoré majú v sebe domnelú garanciu realizmu, výjavy každodenného života, sú niekedy zachytením skôr našej túžby či fantazmy.

Kľúčové slová

Beautiful death, Citizen, Face, Fantasy, Idea, Imitation, Mask