Detail príspevku/publikácie

O klasifikácii definícií

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 2, s. 139-153.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 547
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 28.03.2020 - 00:35

Abstrakt

Vo filozofii sa výraz „definícia“ používa rozličnými spôsobmi. S ohľadom na niektoré z nich vytvorili Bielik, Gahér a Zouhar systematickú logickosémantickú klasifikáciu definícií. V článku uvádzam tri metodologické požiadavky, ktoré by malo spĺňať používanie termínu „definícia“ v rámci vedeckej klasifikácie, a následne ukazujem, že v analyzovanej logickosémantickej klasifikácii nie sú v prípade dvoch typov definícií uvedené metodologické požiadavky splnené. Na základe analýzy nahrádzam model vedeckej klasifikácie Wittgensteinovým modelom rodinných podobností.

Kľúčové slová

Deference, Definition, Family resemblances, Logical semantics, Meaning definition, Normative definition