Detail príspevku/publikácie

Neukončený projekt transparentnej intenzionálnej logiky

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 2, s. 126-138.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 806
Počet prístupov dnes: 1
Naposledy zobrazené: 28.09.2020 - 07:21

Abstrakt

V našej štúdii predkladáme nový pohľad na transparentnú intenzionálnu logiku (TIL), totiž z pohľadu Carnapovho projektu tzv. logiky vedy, ktorú chápe ako logiku jazyka vedy, a to konkrétne z pohľadu logiky jazyka empirickej vedy. Najprv predstavíme Carnapov projekt logiky vedy a ukážeme, že nebol realizovaný na základe Carnapovej sémantiky intenzie – extenzie. Nadväzne ukážeme negatívne dôsledky absencie tejto realizácie pre filozofiu empirickej vedy tak, ako sa prejavili v spore medzi P. K. Feyerabendom a C. G. Hemplom. Nakoniec naznačíme okruh problémov, ktoré by TIL mohla riešiť v budúcnosti v zmysle realizácie (reformovaného) Carnapovho projektu.

Kľúčové slová

Carnap Logic of science, Duží, Empirical science, Feyerabend, Hempel magnitudes, Materna, Tichý, Transparent Intensional Logic