Detail príspevku/publikácie

Sokrates, Aischinés a sokratovský dialóg

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 52-63.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 761
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 11.08.2020 - 21:31

Abstrakt

Štúdia vychádza z nového zborníka sokratovských štúdií Socrates and the Socratic Dialogue (2018), ktorý pripravili Alessandro Stavru a Christopher Moore. Autorka upozorňje na zvýšený záujem historikov o prehodnotenie sokratovskej filosofie, ukazuje tzv. „malých sokratovcov“ ako dôležité postavy sokratiky, a reflektuje ich význam pre štúdium Sokratovej filosofie a jej odkazu. Záverečná časť načrtáva filosofickú relevantnosť Aischina zo Sféttu.

Kľúčové slová

Aeschines of Sphettus, Minor Socratics, Socrates, Socratic dialogue