Detail príspevku/publikácie

Sokrates a Télauges – Aischinova sokratika medzi pl a kynizmom

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 40-51.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 362
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 16.07.2019 - 03:40

Abstrakt

Nasledujúca štúdia predkladá novú interpretáciu fragmentov z Aischinovho dialógu Telauges. Úvod v stručnosti hodnotí literárne zdroje, z ktorých pochádzajú Aischinove fragmenty a problémy spájajúce sa s ich autorstvom a autentickosťou. V prvej časti štúdie skúmame antické svedectvá o všeobecných filozofických a rétorických črtách Aischinových dialógov. Ďalšie časti obsahujú interpretáciu všetkých dochovaných fragmentov z dialógu Telauges a identifikujú jeho možné pytagorovské pozadie. Predkladáme návrh, že hlavnou témou dialógu bola otázka starosti o seba, artikulovaná na pozadí otázky materiálneho blahobytu a filantropie. Dospievame k záveru, že Telauges pravdepodobne reflektoval dôsledky, v ktorých sa bezprostredne po Sokratovom súdnom procese ocitla prvá generácia jeho žiakov a že Aischinova sokratika sa nachádza v strede medzi platonizmom a kynizmom.

Kľúčové slová

Aeschines, Philanthropy Therapy, Pythagoreanism, Socrates, Telauges