Detail príspevku/publikácie

Alkibiadov pedagogický Eros?

Filozofia, 2019, roč. 74, č. 1, s. 13-27.
Jazyk: Slovak
Súbor na stiahnutie: PDF*
BibTex EndNote Tagged EndNote XML RIS

Štatistika dokumentu:

Počet prístupov: 865
Počet prístupov dnes: 0
Naposledy zobrazené: 08.08.2020 - 00:36

Abstrakt

Hlavným cieľom príspevku je poukázať na špecifický vzťah medzi Alkibiadom a Sokratovým výchovným umením v Platónových dialógoch (predovšetkým Alkibiades I. a Hostina) a v niektorých Aischinových zlomkoch. Príspevok pracuje s hypotézou, že nevyhnutným predpokladom Sokratovej výchovy k cnosti (teda k areté) je erotická reciprocita, ktorá sa manifestuje prostredníctvom pohľadu (opsis) z očí do očí erasta a eronomena. Z tohto dôvodu sa budeme snažiť nájsť odpoveď na otázku: Akým spôsobom vychováva spupný Alkibiades filozofa Sokrata?

Kľúčové slová

Aeschines, Alcibiades, Erôs, Love, Opsis, Paideia, Therapy